گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۹

 

هر کو به جهان راه قلندر گیرد

باید که دل از کون و مکان برگیرد

در راه قلندری مهیا باید

آلودگی جهان نه در برگیرد

سنایی
 

عین‌القضات همدانی » لوایح » فصل ۱۳

 

عاشق چو دل از وجود خود برگیرد

اندر دَوَد و دامن دلبر گیرد

واللّه که عجب نباشد از دلبر او

کاو را به کمال لطف در برگیرد

عین‌القضات همدانی
 
 
sunny dark_mode