گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۶۶

 

دوران به نشاط و غم صلایی زد و رفت

بلبل ز سر شاخ، نوایی زد و رفت

گل نیز شکرخند به جایی زد و رفت

آمد رگ ابر، هایهایی زد و رفت

حزین لاهیجی