گنجور

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الحادی عشر: فی الطامات و فی الاقاویل المختلفة » الفصل الثانی - فی الاقاویل المختلفة خدمة السلطان » شمارهٔ ۲۲

 

آنجا که عنایت خدایی باشد

فسق آخر به زپارسایی باشد

و آنجای که قهر کبریایی باشد

سجّاده نشین کلیسیایی باشد

اوحدالدین کرمانی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۹۳

 

روزی که مرا از تو جدایی باشد

از چرخ نشان بی وفایی باشد

تاریک شود همه جهان بر چشمم

بی نور مرا چه روشنایی باشد

حکیم نزاری قهستانی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳

 

تا کی دلم از تو در بلایی باشد؟

جانم ز غم تو در عنایی باشد؟

یک روز به زلف تو در آویزم زود

آخر سر این رشته به جایی باشد

اوحدی مراغه‌ای
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۱۲ - انصاری هروی نَوَّرَ اللّهُ مضجعه

 

آنجا که عنایت خدایی باشد

عشق آخر کار پارسایی باشد

وان جای که قهر کبریایی باشد

سجاده نشین کلیسیایی باشد

رضاقلی خان هدایت