گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

آن گل که اجل به سینه چاک افکندش

صد رخنه به جان دردناک افکندش

چون نیم شکفت غنچه بشکافته سر

تیغ ستم خسان به خاک افکندش

جامی
 
 
sunny dark_mode