گنجور

عرفی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۵۸

 

از گریهٔ گرم دیده آتشناک است

آلوده به خون و از تماشا پاک است

از بس که شکسته ام ز بیم تو نگاه

گویی که مرا دیده پر از خاشاک است

عرفی
 

جویای تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

انسان یا ابله است یا بی باکست

کاندر طلب دنیی دون چالاک است

منعم که چو گردباد بالد بر خویش

اسباب بزرگیش خس و خاشاک است

جویای تبریزی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵

 

آن را که نصیب از خرد ادراک است

در معرکهٔ جهاد خود چالاک است

هر چندکه زنده پاک و مرده ست پلید

این نفس پلید چون بمیرد پاک است

حزین لاهیجی