گنجور

عنصری » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

 

ای دل ز وصال تو نشانی دارم

وی جان ز فراق تو امانی دارم

بیچاره تنم همه جهان داشت به تو

و اکنون به هزار حیله جانی دارم

عنصری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۷

 

ای دل ز وصال تو نشانی دارم

وی جان ز فراق تو امانی دارم

بیچاره تنم همه جهان داشت به تو

واکنون به هزار حیله جانی دارم

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۸

 

من با تو که عشق جاودانی دارم

یک مهر و هزار مهربانی دارم

با من صنما چو زندگانی نکنی

من بی‌تو بگو چه زندگانی دارم

انوری
 

سراج قمری » گزیدهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

از وصل تو عمر جاودانی دارم

وز عشق تو لذت جوانی دارم

شادی جهان دردل من غم بادا

گرجز به غم تو شادمانی دارم

سراج قمری
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۲

 

رخ، تازه به اشک ارغوانی دارم

از دولت عشق، کامرانی دارم

خون دل و اشک دیده و آه جگر

اینها همه از تو یار جانی دارم

حزین لاهیجی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۰

 

در سینه ز غم زخم سنانی دارم

چشم و دل خونابه فشانی دارم

دانی که مرا چون تو نمی باید هیچ

ای فارغ از آن که جسم و جانی دارم

غالب دهلوی
 
 
sunny dark_mode