گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰۴

 

سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمر

آغاز پری نهاد پیمانهٔ عمر

خوش باش که تا چشم زنی خود بکشد

حمال زمانه رخت از خانهٔ عمر

مولانا
 

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

 

سیلاب گرفت گِرد ویرانهٔ عمر

وآغاز پُری نهاد پیمانهٔ عمر

بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکِشد

حمّال زمانه رخت از خانهٔ عمر

حافظ
 
 
sunny dark_mode