گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۵

 

درویش که اسرار جهان میبخشد

هردم ملکی به رایگان میبخشد

درویش کسی نیست که نان میطلبد

درویش کسی بود که جان میبخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب سی و سوم: در شكر نمودن از معشوق » شمارهٔ ۱

 

خورشید رخت ملک جهان میبخشد

دُرّ سخنت گنج نهان میبخشد

صد جان یابم از غم عشقت هر روز

گویی که غم عشق تو جان میبخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۰۲

 

عشق تو مراجان وروان می بخشد

اندوه توام شادی جان می بخشد

بخشنده بودمست،ازآن خسته دلم

تامست توشدهردوجهان می بخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۱۷۴

 

درویش که اسرار نهان می بخشد

هر دم ملکی به رایگان می بخشد

درویش کسی نیست که نان می خواهد

درویش کسی بود که جان می بخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۲

 

چشمت به کرشمه بین که جان می بخشد

مستست و به یک لحظه جهان می بخشد

دل را ز من خسته مسکین بربود

و آنگاه به ابروش روان می بخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون