گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹

 

ای داده به بازی دل من، جان را نیز

عهدم ز جفا شکسته، پیمان را نیز

خواهم به تو خط بندگی دادن، لیک

ترسم به زنخ برآوری آن را نیز

اوحدی مراغه‌ای