گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۳

 

بیزار شو از خود که زیان تو تویی

کم شو ز ستاره کاسمان تو تویی

پیدا دگران راست نهان تو تویی

خوش باش که در جمله جهان تو تویی

سنایی غزنوی