گنجور

اشعار مشابه

 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۱

 

اکنون که ز خوشدلی به‌جز نام نمانْد،

یک همدم پخته جز میِ خام نماند؛

دستِ طَرَب از ساغرِ می بازمگیر

امروز که در دست به‌جز جام نماند!


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۱

 

با عشق تو خوشدلی در ایّام نماند

تو شاد بزی که رامش و کام نماند

شادیّ گریز پای از دست غمت

بگریخت چنان کزو بجز نام نماند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۲

 

اکنون که ز خوشدلی در ایّام نماند

یک همدم پخته جزمی خام نماند

دست طرب از ساغر می باز مگیر

امروز که دستگیر جز جام نماند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۱

 

گیرم که وفا و عهد را نام نماند

خود مهر منت در دل خود کام نماند

انگار که آمدن فراموشت شد

آئین سلام و رسم پیغام نماند


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر