گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۸

 

زین عالم بی وفا بپردازی به

خود را ز برای حرص نگدازی به

عالم چو به دست ابلهان دادستند

با روی زمانه همچنان سازی به

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۹

 

گر تو به صلاح خویش کم نازی به

با حالت نقد وقت در سازی به

در صومعه سر ز زهد نفرازی به

بتخانه اگر ز بت بپردازی به

سنایی
 
 
sunny dark_mode