گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۵

 

دردا که گل و موسم گلزار گذشت

بلبل ز گلستان بسوی خار گذشت

خوشوقت کسی که از همه فار غبال

عمرش بتماشای رخ یار گذشت

ابن یمین
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۶

 

دیشب که مرا بصحبت یار گذشت

در جرگ رقیبان دل آزار گذشت

وصلی که مرا از پس عمری رو داد

وآن نیز بکام دل اغیار گذشت

مشتاق اصفهانی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

ساقی، قدحی که دور گلزار گذشت

مطرب، غزلی که وقت گفتارگذشت

ای همنفس، از بهر دل زار بگو

افسانهٔ آن شبی که با یارگذشت

حزین لاهیجی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

هر بار که سرگردان ز من یار گذشت

گفتم که: چنین ز بیم اغیار گذشت

بگذشت و نبود غیر با او، افغان

کاین بار هم از برم چو هر بار گذشت

آذر بیگدلی