گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

دیریست که انتظار می داد مرا

با وصل شبی قرار می داد مرا

گفتم مگرم دهد کناری ز میان

از خود ز میان کنار می داد مرا

حکیم نزاری