گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱۴

 

گوش ما را بی‌دم اسرار مدار

چشم ما را بی‌رخ دلدار مدار

بزم ما را بی‌می خمار مدار

ما را نفسی بیخودت ای یار مدار

جلال الدین محمد مولوی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸

 

ای ماه، ز پیوستن من عار مدار

پیوسته مرا به هجر بیدار مدار

بر من، که فدای تو کنم جان عزیز

خواری مپسند و این سخن خوار مدار

اوحدی مراغه‌ای
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۶

 

قدسی ز بتان حسرت دیدار مدار

سر در پی چشم خویش زنهار مدار

معشوق تو در دل است، نتوان دیدش

بر هرچه نظر کار کند، کار مدار

قدسی مشهدی