گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲۵

 

ای مفخر و سلطان همه دلداران

جالینوسی برای این بیماران

روز باران بگلشنت جمع شویم

شیرین باشند روز باران یاران

مولانا
 

بابافغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

 

جام می و بزم عشرت از میخواران

فردوس جزای عمل هشیاران

نظاره ی سرو و ارغوان از یاران

عشاق و خیال آتشین رخساران

بابافغانی
 

کلیم » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۸

 

برگرد تو ای قدوه نیکوکاران

روزی دو سه تب گشت چو خدمتکاران

می خواست که از خلق خوشت آموزد

راه روش سلوک با بیماران

کلیم
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

چون چشم من از فراق بینی باران

زنهار ملامتم مکن چون یاران

برگریه ام ار خنده ات آید نه شگفت

رسم است که باغ بشکفد از باران

صفایی جندقی
 
 
sunny dark_mode