گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳

 

بدخوی‌تری مگر خبر داری

کامروز طراوتی دگر داری

یا می‌دانی که با دل و چشمم

پیوند و جمال بیشتر داری

روزی که به دست ناز برخیزی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۹۴

 

رویی به طراوت قمر داری

چشمی ز ستاره شوختر داری

در مصر وجود، ماه کنعان را

از حسن غریب دربدر داری

شمشیر تو جوهر دگر دارد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

محیط قمی » هفت شهر عشق » شمارهٔ ۱۳۴ - در مدح جنّت مکان علی قلی میرزا طاب ثراه

 

وقت است زچهره پرده برداری

دلداده هزار، بیشتر داری

یک بار اگر جمال به نمایی

بازار دو کون، بی خبر داری

بر راه تو دیده ها است از هر سو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

محیط قمی