گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۱

 

ما دامن وصل یار داریم

از هر دو جهان کنار داریم

ساقی، قدحی می صبوحی

از بادهٔ شب خمار داریم

شوریدگیی که در سر ماست

[...]

حزین لاهیجی