گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۳

 

ما مست و خراب چشم یاریم

آشفته زلف آن نگاریم

از روی نگار همچو مویش

سودا زدگان بیقراریم

چون چشم خوشش همیشه مستیم

[...]

شمس مغربی