گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۷۷

 

این چه نبهاست وین چه شیرینی

وآن چه گفتار و آن شکر چینی

صورت جان در آب عارض بین

با چنان رخ رواست خود بینی

گرمنت پیش خویش بنشانم

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode