گنجور

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۳۷

 

خورشید صدور عصر،صدرالدین

بی لطف تو جان عدوی تن باشد

واندر حرم حمایت حفظت

دوران سپهر مؤتمن باشد

ذات تو و چار صفّه ارکان

[...]

ظهیر فاریابی
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۹۹

 

شطرنج مروت و کرم بردی

از جمله خسروان به بِه بازی

هم دست تو به بود اگر حالی

اسبی ز برای من بیندازی

ظهیر فاریابی
 
 
sunny dark_mode