گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارات»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۵۱

 

عن وصفک ضاقت العبارات

فی ذاتک طاحت الاشارات

موجود تویی علی الحقیقه

باقی نسبند و اعتبارات

نتوان ز حقیقت تو تعبیر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی