گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)» و حروف قافیهٔ «ابرفته»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۸

 

ای بی تو ز دیده خواب رفته

وز هر مژه خون ناب رفته

باز آ که ز رفتن تو ما را

از دیده در خوشاب رفته

در دور لبت معاشران را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی