گنجور

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۸ - در مدح مجدالملک گوید

 

داری سر آنکه یار باشی

در دیده و در کنار باشی

بر چهره وصل گل فشانی

در دیده هجر خار باشی

گر مست لب خودم نداری

[...]

سید حسن غزنوی
 
 
۱
۲