گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۰

 

جانا دل دشمنان حزین کن

با خود شبکی مرا قرین کن

تیغ عشرت ز باده برکش

اسب شادی به زیر زین کن

من خاتم کرده‌ام دو بازو

[...]

سنایی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

بر حدت طبعم آفرین کن

گر هجو کسی کنی چنین کن

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

بر حدت طبعم آفرین کن

گر هجو کسی کنی چنین کن

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode