گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۲۶

 

با درد تو آرمید نتوان

از داغ تو هم رهیة نتوان

گر تیغ به باره از تو بر سر

از همچو توئی برید نتوان

چون از همه دلبران گزینی

[...]

کمال خجندی