گنجور

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۲

 

آن هادی ره روان کجا شد

وان سرور عارفان کجا شد

آن مطلب طالبان صادق

وان مونس عاشقان کجا شد

آن حجت حق و رهبر خلق

[...]

اسیری لاهیجی