گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱

 

گر جمله تویی همه جهان چیست

ور هیچ نیم من این فغان چیست

هم جمله تویی و هم همه تو

و آن چیست که غیر توست آن چیست

چون هست یقین که نیست جز تو

[...]

عطار
 

عراقی » لمعات » لمعۀ چهاردهم

 

گر جمله توئی همه جهان چیست؟

ور هیچ نیم من این فغان چیست؟

هم جمله توئی و هم همه تو

آن چیز که غیر تو است آن چیست؟

چون هست یقین که نیست جز تو

[...]

عراقی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۸

 

ای دوست، حکایت نهان چیست؟

فی الجمله حدیث عاشقان چیست؟

گر نیست قیامت آشکارا

این فتنه و شور در جهان چیست؟

گر وقت رحیل نیست، برگوی

[...]

قاسم انوار
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۱۱۲ - عطار نیشابوری رَوَّحَ اللّهُ رَوْحَهُ

 

بر ما چو وجود نیست ما را

چندان غم و رنج بی کران چیست

چون هست یقین که نیست جز تو

آوازهٔ این همه گمان چیست

رضاقلی خان هدایت
 
 
sunny dark_mode