گنجور

عرفی » قطعات » شمارهٔ ۱۰ - درتهنیت تولد فرزند ممدوح

 

صد شکر که فخر دوده جاه

در دامن دایه بقا زاد

دریای توجه شهنشاه

بنگر که چه دربی بها زاد

این قطره شود هزار چشمه

[...]

عرفی
 
 
sunny dark_mode