گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۹

 

مرا عجز و تو را بیداد دادند

بهر کس آنچه باید داد دادند

برهمن را، وفا تعلیم کردند

صنم را، بیوفائی یاد دادند

به افسون، دست و پای صید بستند

[...]

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode