گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۰

 

چون آب همه زره زره زلف

وز زلف همه گره گره دوش

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode