گنجور

کسایی » دیوان اشعار » نوروز

 

نوروز و جهان چون بت نو آیین

از لاله ، همه کوه بسته آذین

کسایی
 
 
sunny dark_mode