گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «اریگفتیماگرشنیدی»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۳

 

ما با تو رسم یاری گفتیم اگر شنیدی

احوال خود به زاری گفتیم اگر شنیدی

گفتی که: باز دارم گوشی به جانب تو

ای بی‌وفا چه داری؟ گفتیم اگر شنیدی

دردی که هست ما را در دوری تو صد پی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای