گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

ما سالها مقیم در یار بوده ایم

اندر حریم محرم اسرار بوده ایم

با یار خوشخرامم و خندان بکام دل

بیزحمت و مشقت اغیار بوده ایم

اندر حرم مجاور و در کعبه معتکف

[...]

شمس مغربی