گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۴

 

ای شیشهٔ دل ما در زیر پا شکسته

سنگیندلی گزیده عهد و وفا شکسته

با طاق های ابرو دلها شکسته هر سو

ما را بسیار شیشه دیدم از طاق ها شکسته

بود آرزوی زلفت دلهای عاشقانرا

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode