گنجور

ظهیر فاریابی » ملمعات » شمارهٔ ۲

 

یا مَن حَویَ المَعالی بالصَارمِ المُهَند

لِلعالَمینَ مِنه ضَلَّ النَعیمُ سَرمد

ای بر فراز گردون قدرت نهاده مسند

برخور ز ملک باقی و ز دولت مخلد

قَاضَت عَلَی البرا یا مِن کفّکَ العَطایا

[...]

ظهیر فاریابی
 
 
sunny dark_mode