گنجور

شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲

 

آتش به جانم افکند، شوق لقای دلدار

از دست رفت صبرم، ای ناقه! پای بردار

ای ساربان، ! خدا را؛ پیوسته متصل ساز

ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار

در کیش عشقبازان، راحت روا نباشد

[...]

شیخ بهایی