گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت اول » بخش سوم - قسمت دوم

 

شاید که می بخندد بر روزگار خسرو

آن کس که دیده باشد رخساره ای چنان را

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode