گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۴۴ - در مدح گوید

 

ای بر تو ناروا بدکاران

بر تو روان دعای نکوکاران

بیدار بخت نیک ترا ناید

حاجت به پاسبانی بیداران

یزدانت کافرید نگه دارد

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » قصاید » شمارهٔ ۱۳ - در هجا

 

کلاخ پاره غاره نمی ماند

نان درست و پاره نمی یابد

با پاره می خوهد که عمل گیرد

جز . . . ن پاره پاره نمی یابد

از پاره پارگی بعری آمد

[...]

سوزنی سمرقندی
 
 
sunny dark_mode