گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینهروشناست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲۸

 

از سینه صافی دل بی کینه روشن است

دل بی غبار باشد اگر سینه روشن است

گوری است تار، خانه تن بی فروغ دل

از گوهرست اگر دل گنجینه روشن است

پرداز سینه کن، چه ورق می کنی سیاه؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی