گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «یدننمیرود»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۴۳

 

بیداریم بکشت وه ای ساربان خموش

کاین سو زم از افسانه شنیدن نمی‌رود

می‌بینمش ز دور نیم سیر چون کنم

چون تشنگی آب ز دیدن نمی‌رود

خسرو تو لاف زهد به خلوت چه میزنی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۲

 

سودای دیدن تو ز دیدن نمی رود

عشق رخت به جور کشیدن نمی رود

می آیی و همی تپم از دور، چون کنم؟

کاین زار مانده جان، به تپیدن نمی رود

از وی چه کم شود، ز رخ ار جان دهد به خلق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی