گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «هنهاد»

 

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۵۷

 

زلف بملک حسن بسر تا کله نهاد

برداشت پای نخوت و بر فرق مه نهاد

عادت نبود تیغ کشیدن بروی ماه

این رسم تازه را خم زلف سیه نهاد

گر عالمی کشد چه عجب ترک چشم او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی