گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «سیادمیکند»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸۰

 

معشوق کی زاهل هوس یاد می کند

شکر کجا ز مور ومگس یاد می کند

مرغی که شد زکاهلی از دست دانه خوار

در آشیان ز کنج قفس یاد می کند

همت ز عاجزان طلبد ظلم وقت عزل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی