گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ایبرهنهرا»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴۸

 

پروای مرگ نیست گدای برهنه را

سیل آب زندگی است سرای برهنه را

ایمن مشو به فقر ز اهل حسد که هست

صد چشم بد ز آبله، پای برهنه را

پوشیده دار فقر که سگ سیرتان دهر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی