گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انیمناست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۴

 

طومار زلف شرح پریشانی من است

آیینه فرد دفتر حیرانی من است

موجی که نوح را به کمند خطر کشد

باد مراد کشتی طوفانی من است

مو از سرم چو دود ز آتش هوا گرفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی