گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اربخواهمگریستن»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۶

 

امشب ز هجر یار بخواهم گریستن

زارم ز عشق و زار بخواهم گریستن

نالیده‌ام هزار شب از هجر و بعد ازین

هر شب هزار بار بخواهم گریستن

گو: روی من نگار شو از خون دل که من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای