گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اجداشت»

 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۰۰

 

تاراج صبر، دور نگاهش رواج داشت

وبرانه های دل، چقدرها خراج داشت

از نوشخند بوالهوس، امّیدوار شد

یاد زمانه ای که، تغافل رواج داشت


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی