گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اتکردهای»

 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۱۰

 

صبح است و عزم کوی خرابات کردهای

ای پیر خانقاه، کرامات کرده ای

گر، دیده ات به ساقی و رویت به ساغر است

ایمن نشین، که پشت به آفات کرده ای


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی