گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ابده»

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۱۳ - در طلب شراب

 

چاکر ز روی عجز سؤالی همی کند

از روی مهتری سخنم را جواب ده

مهمان رسیده باده ندارم ز مکرمت

با چون خودی نمای مرا یا شراب ده


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی