گنجور

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » ملحقات » شمارهٔ ۲۵

 

ای دل بیا بکوی خرابات جا کنیم

با پیر میفروش بجان اقتدا کنیم

بر آستان پیر خرابات سرنهیم

بر عهد بندگی و ارادت وفا کنیم

خود را ز قید زهد و ریایی برون بریم

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » ملحقات » شمارهٔ ۴۰

 

پیش غمم ز عشق شه بیوفای من

یعقوب آنچه دیده کمیته جفای من

اسیری لاهیجی
 
 
۱
۵
۶
۷